Folke och Hjördis äter frukost ur sina Kong Quest's.